dinsdag 26 maart 2019

Het helpt om gelukkig te zijn...


als je leert zwemmen in de immense oceaan van het bewustzijn, met zijn verraderlijke onderstromen, zijn krachtige tegenstromen, de positieve flow van de meestromen, de hoge golven van voldoening gevolgd door de diepe dalen van frustratie en teleurstelling,  de eindeloze veranderlijkheid van de getijden, eb en vloed en vooral het besef dat, hoe dieper je daalt, hoe intenser de rust, de roerloosheid en de stilte die je ervaart.

Als toemaatje, een tekst van John Lennon

Words are flowing out like endless rain into a paper cup
They slither while they pass, they slip away across the universe
Pools of sorrow waves of joy are drifting through my opened mind
Possessing and caressing me

Jai guru deva om
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world

Images of broken light which dance before me like a million eyes
They call me on and on across the universe
Thoughts meander like a restless wind
Inside a letter box they
Tumble blindly as they make their way
Across the universe

Jai guru deva om
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world

Sounds of laughter shades of life are ringing
Through my open ears inciting and inviting me
Limitless undying love which shines around me like a million suns
And calls me on and on across the universe

Jai guru deva om
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world

Jai guru deva

maandag 21 januari 2019

Biedt mindfulness een vierde weg bij stress?
De drie bekende reacties bij stress zijn: vechten, vluchten of verstijven. Ze hadden elk hun nut in de miljoenenjaren evolutie van onze soort. Deze stressrespons is vooral zinvol als je fysieke integriteit bedreigd wordt (door een wild dier of een vijandige stam of een aanstormende auto) en als deze stressreactie bovendien van korte duur is. 

Ons systeem is immers gebouwd voor pieken van kortdurende stress,
 niet voor stress die uren, dagen en weken aanhoudt.

Bij veel van onze hedendaagse (westerse) stresssituaties zijn deze drie reacties weinig zinvol omdat we zelden nog met levensbedreigende situaties geconfronteerd worden. Bovendien zorgt onze denkende geest ervoor dat de stresssituatie niet alleen verkeerd ingeschat wordt maar ook dat ze, door het malen van onze gedachten en onze verbeelding, langer aanhoudt dan nodig.

Dat is één van de nadelen van het feit dat wij een neocortex hebben. Maar datzelfde brein kunnen we trainen om bewust een vierde route te ontwikkelen: niet vechten, vluchten of verstijven, maar verzoenen en verruimen; met een milde, openhartige aandacht kijken naar wat er echt gebeurd en zo de reactie van onze denkende geest herkaderen en modereren. 

Vanuit een evolutionair perspectief is deze vierde route piepjong. 

Daardoor is het geen automatisme in ons brein zoals de drie andere routes dat wel zijn. Dit vierde pad vraagt een bewuste keuze, discipline en wilskracht om ons brein te trainen zodat we dit bevrijdende neurologisch pad kunnen ontwikkelen versterken. 

dinsdag 15 januari 2019

Mediteren is als cyclo-cross

Veldrijden in Damme

Misschien heb jij afgelopen weekend ook de beelden gezien van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Kasterlee. Ik vroeg me af: wie zijn toch die masochisten die voor hun plezier (en het plezier van de toeschouwers) zichzelf zo onmenselijk afbeulen in het slijk en de modder?

Een vergelijkbare vraag stelde ik me deze ochtend bij de start van onze zeswekelijkse stiltedag: wie zijn toch die vijftien mensen die hier uit vrije wil samen komen mediteren om in de mentale modder te ploeteren? Net zoals bij de veldrijders zijn er tijdens zo’n stiltedag (schaarse) momenten dat je moeiteloos kan trappen op rechte stukken verharde weg, volledig vrij van slijk en smurrie. Dan voel je rust en ontspanning. Tot je immer bedrijvige geest je gegarandeerd een minder aangename gedachte, herinnering of emotie presenteert, even glibberig en stijl als de venijnige hellingen in Kasterlee. Of wanneer een vakman het in zijn hoofd haalt om in de kamer net boven de meditatieruimte ijverig aan de slag te gaan met een hamer.

Vijftien mensen die met gesloten ogen in een knusse ruimte zitten mediteren levert echter geen spectaculaire televisiebeelden op. Daarom is de kans klein dat je ooit een wedstrijd mindfulness op je tv te zien krijgt. Trouwens, samen mediteren is geen wedstrijd, maar een bemoedigend bad van verbondenheid. Zo oefenen we in een veilige omgeving onze mentale veerkracht om beter overeind te blijven (of vlotter overeind te komen) op de modderige paden en hellingen die het dagelijkse leven ons geregeld voorschotelt.

dinsdag 4 december 2018

De meetbare effecten van liefde
Zowel liefde geven als liefde ervaren is een bijzonder subjectieve, individuele ervaring. In haar boek “Love 2.0 “ bewijst Barbara Frederickson dat de effecten van liefde minstens op drie gebieden in ons lichaam waarneembaar en meetbaar zijn.  Bovendien bewijst ze dat we deze effecten kunnen voeden en versterken door training, meer bepaald Loving Kindness Meditatie (LKM). 

Maar eerst moeten we onze bestaande visie op liefde herbekijken
Zij noemt het een upgrade naar Love 2.0 . Dat gaat verder dan louter de liefde binnen intieme relaties of verwantschap. Ze vraagt ook om afstand te doen van de vaak gekoesterde overtuigingen dat liefde exclusief, blijvend en onvoorwaardelijk is. Liefde reikt verder dan onze geliefden. De tijdschaal van liefde is korter dan we gewoonlijk denken, ze is meer vloeiend maar altijd hernieuwbaar.  Zoals elke emotie is liefde een subtiele kracht waarvan intensiteit voortdurend veranderd. 

Volgens Frederickson is het is moeilijk om over liefde te praten in wetenschappelijke termen, omdat mensen zoveel vooroordelen en sterke overtuigingen hebben. Zij steunt zich op wat de wetenschap ons vertelt over emoties. Liefde behoort tot de groep van de positieve emoties en die hebben twee gemeenschappelijke kenmerken. Ze maken ons opener, ontvankelijker en ze zorgen voor een positieve transformatie. Liefde is de emotie die ons ten volle doet leven en ons menszijn ten volle laat ervaren. 

Liefde is een voedende emotie.

Zoals de zon, de regen en de bodem de planten voeden en doen groeien, zo doet ook liefde ons lichaam letterlijk groeien. Liefde maakt ons wijzer, veerkrachtiger, doelgerichter, gelukkiger en gezonder. 

Love is our “superior emotion”.
We are designed for love
.


Zij herleidt de kern van liefde tot micro-momenten van warmte en verbondenheid die je deelt met een ander levend wezen. 

“Love springs up anytime any two or more people
connect over a shared positive emotion.”

De duur van een emotie laat zich meten in seconden of minuten, niet maanden of jaren. Liefde is ruimer beschikbaar dan je denkt, want liefde is verbinding. Liefde is een positieve resonantie die zorgt voor een spiegel-effect op drie niveaus: 
-      je weerspiegelt de positiviteit en de emotionele staat van de andere 
-      je weerspiegelt de biochemische en gedragsmatige effecten 
-      je weerspiegelt de wederzijdse impuls om voor mekaar te zorgen. 
Enkel liefde zorgt voor zo’n diepe interpersoonlijke resonantie.

Die positieve resonantie gebeurt niet toevallig, maar vereist een aantal basisvoorwaarden.
Ten eerste moet er een gevoel van veiligheid zijn. Ten tweede moet er daadwerkelijk verbinding zijn, een echte gelijktijdige zintuigelijke connectie met een ander levend wezen. Daarbij zijn vooral oogcontact en de glimlach uiterst belangrijk. Zo weten en voelen we ons afgestemd, in sync. Dat is een ervaring die doordringt tot op het cellulaire niveau in ons lichaam.

De biologische impact van de liefde is een onderling verbonden systeem van effecten. De drie voornaamste zijn: de effecten in het brein, de hormonale effecten en de effecten op de nervus vagus.

Breineffecten
Die effecten hebben te maken met de spiegelneuronen: tijdens een conversatie met een andere persoon manifesteren zich gelijkaardige patronen in het brein van beide personen. 

Communication
-a true meeting of the minds-
is a single act performed in two brains.”

Het is een biologische expressie van eenheid, verbondenheid.

Hormonale effecten
Hier komt het knuffelhormoon oxytocine in beeld. Dit hormoon heeft een temperend efffect op de activiteit van de amygdala, de plaats diep in ons brein waar vooral emoties zich manifesteren.  

Het zorgt voor de “calm-and-connect” respons.

Effecten op de nervus vagus
Dit is onze tiende hersenzenuw die ontspringt in de hersenstam en die vertakkingen heeft naar verschillende organen, waaronder ons hart. Deze zenuw behoort tot ons parasympathisch zenuwstelsel, dat zorgt voor kalmte, rust en herstelling in tegenstelling tot het sympathisch zenuwstelsel dat zorgt voor actie en spanning. Hoe hoger de vagale toon, hoe beter het kalmerend effect. De wisselende toon zorgt voor een subtiel, maar gezond patroon van ritmestoornissen in het hart. Haar onderzoek toont aan dat mensen die meer liefde ervaren een hoger vagale toon hebben.

The higher the vagal tone, the better.”

Er blijken zelfs aanwijzingen te zijn dat er ook effecten zijn op de genetische expressie, dat is de manier waarop de genen lichtjes veranderen (evolueren, zich aanpassen) bij de aanmaak van nieuwe cellen. 

“Love can affect you so deeply that it reshapes you from the inside out and by doing so alters your destiny for future loving moments.”Het rimpelend effect van liefde
De efffecten van een liefdevolle interactie tussen twee mensen is ook gedragsmatig waarneembaar, via niet-verbale signalen. Zij onderscheidt er vier.
-      Hoe vaak glimlachen beide personen naar mekaar?
-      Hoe vaak gebruiken ze vriendelijke handgebaren naar mekaar?
-      Hoe vaak leunen ze naar mekaar toe?
-      Hoe vaak maken ze knikkende hoofdgebaren?
Op die manier kunnen twee individuen versmelten tot een goed georchestreerde eenheid. 

De effecten van een liefdevolle interactie hebben een uiterst positief effect op wie we worden.
-      Wij worden: wederzijdse liefde versterkt de onderlinge verbondenheid. Het expliciet uitdrukken van je dankbaarheid is daarbij belangrijk.
“Saying thanks well isn’t just a matter of being polite, it’s a matter of being loving and becoming a stronger version of what together we call us;”
-      Veerkrachtiger worden: het ervaren van positieve emoties maakt ons wendbaar, waardoor we beter kunnen omgaan met de ups en downs van het leven. Onze weerbaarheid is niet onveranderbaar gebeiteld in ons DNA, maar kan versterkt worden door training. Veerkrachtige mensen doen het niet alleen.
-      Wijzer worden: positieve emoties verruimen ons bewustzijns perspectief. “We open the gates of perception.” Daardoor benaderen we een situatie met een ruimere, holistische blik en komen we tot creatieve en praktische oplossingen. We zijn intellectueel en emotioneel scherper van geest.
“Positivity resonance unlocks collective brainstorming poweer, making it easier to solve difficult problems.”
-      Gezonder worden liefde is geen wondermiddel, maar het zorgt  er wel voor dat ons parasympatisch zenuwsysteem beter werkt, zoals blijkt uit de hogere tonus van de nervus vagus.

“Over time these powerful moments change who you are.”

Naarmate we onze visie op liefde upgraden en leren om micro-momenten van liefde te cultiveren, ervaren we niet alleen zelf de voordelen van deze transformatie, we delen ze ook met anderen.

Trainbaar
Belangrijk is dat haar onderzoek aantoont dat deze drie biologische effecten versterkt kunnen worden door mentale training. 

“To a considerable extent, you orchestrate the messages that your cells hear.”

Het tweede deel van haar boek bevat dan diverse varianten van Loving Kindness Meditaties (LKM), aangevuld met meer eenvoudige micro-moment oefeningen voor zij die geen tijd of niet het geduld hebben om langere tijd met gesloten ogen te zitten mediteren. Volgens de onderzoekingen in haar PEP-lab hebben zelfs die kortstondige oefeningen al een heilzaam effect. Je vindt de oefeninggen op www.positivityresonance.com

Haar gefragmenteerde benadering van de liefde komt mogelijks wat onwennig over, maar bendrukt wel dat liefdevolle interacties tussen mensen veelvuldiger voorkomen. Wij hebben elke dag veel kansen om een medemens liefdevol te benaderen, wat in ons beider voordeel werkt, zonder dat er een langdurige, laat staan romantische relatie hoeft te zijn.

De Loving Kindness Meditaties laten ons toe om die liefdevolle benadering te verankeren in ons brein zodat het bijna een 
automatische, reflexmatige reactie wordt.

Love 2.0. Creating Happiness and Health in Moments of Connection.

Barbara L. Frederickson, Ph.D., Penguin Group

woensdag 14 november 2018
Een inspirerende ontmoeting

Een dag in stilte mediteren is een dubbele ontmoeting.
Een ontmoeting met jezelf. De sensaties en emoties van je lichaam voelen en de verhalen van je geest verkennen, ontdekken en vooral: omarmen, er vrede mee sluiten.

Jezelf ook ont-moeten: de moetens loslaten of minstens ze zien vanop afstand, ze ruimte geven, beademen, verzachten.

Het is ook proeven van de rijke verscheidenheid van de stilte, ze is rustig, vredig, veilig, geduldig, pretentieloos.

STILTE: Spreekt, Teder, Intiem, Leerrijk, Eindeloos


Respect voelen voor de stilte broeders en zusters, die ondanks hun uiterst drukke agenda of hun pijnlijke lichaam de moed en de discipline hebben om te blijven zitten en luisteren, terwijl de stilte spreekt. Op het einde van de dag telkens weer met verwondering te luisteren naar hun intieme, persoonlijke getuigenissen van hoe heilzaam de stilte was. 

Pure magie: openhartig en minzaam kijken,
zonder verzet of veroordelen doet wonderen. 

woensdag 7 november 2018

De 21steles van een wijs man

Mocht je nog op zoek zijn naar een zinvol cadeau voor kerst en nieuwjaar, dan kan ik je  de nieuwste parel van Yuval Noah Harari warm aanbevelen. (Ik weet het: zijn naam bekt niet zo vlot als Donald Trump of Theo Francken). Hij is inmiddels aan zijn derde meesterwerk toe: na ‘Sapiens’ en ‘Homo Deus’ is er nu ‘21 lessen voor de 21steeeuw’. Persoonijk vind ik het woord lessen wat belerend. Ik zou het eerder ‘21 beschouwingen voor de 21steeeuw’ noemen.

Het boek is een soort synthese van de vasstellingen uit zijn twee vorige boeken. Hij schrijft zeer openhartig over zijn turbulente zoektocht naar zijn eigen identiteit als jonge man, jood en homo, geboren en getogen in Israël. Hij slaagt erin om als historicus zich niet vast te pinnen op één volk, één land, één periode, één religie. Op werkelijk magistrale wijze overschouwt hij het grote, ruimere (cosmische) plaatje. Een van zijn belangrijke vaststellingen is dat Homo Sapiens erin geslaagd is om van onbeduidende aap te evolueren tot heerser van de planeet doordat hij bereid is om samen te werken met grote groepen vaak onbekende mensen op basis van een gemeenschappelijk gedeeld verhaal. En dat verhaal kan evengoed een religie een bedrijf of een natie zijn. Dat talent onderscheidt Sapiens van alle andere diersoorten.

De 21 lessen worden gebundeld in vijf delen: Technologische uitdagingen, Politieke uitdagingen, Hoop en wanhoop, Waarheid en tenslotte Veerkracht. De 21ste les staat in deel vijf, samen met beschouwingen over Onderwijs (verandering is de enige constante), Zingeving (het leven is geen verhaal) en Meditatie (alleen maar observeren).

De geest verkennen
Ik was niet verrast toen ik las dat zijn 21steles een zeer persoonijk getuigenis is van hoe vipassana meditatie hem heeft geholpen in zijn zoektocht. Hij was amper 24 toen hij, na een jaarlang aarzelen, op aanraden van een vriend deelnam aan tiendaagse Vipassana retraite. 
Hierna enkele van zijn rake observaties en beschouwingen.

“Voor die tijd wist ik heel weinig over meditatie en nam ik aan dat er vast allerlei ingewikkelde mystieke theoriëen aan te pas kwamen. Ik was dus stomverbaasd toen ik merkte hoe pratisch de lessen eigenlijk waren.”

“Het eerste wat ik ontdekte door mijn adem te observeren, was dat ik ondanks alle boeken en alle colleges die ik aan de universiteit had gevolgd zo goed als niets wist over mijn eigen geest en daar ook maar heel weinig controle over had.”

“Een paar uurtjes mediteren was genoeg om me duidelijk te maken dat ik nauwelijks controle over mezelf had. Ik was niet de directeur, ik was zelfs amper de portier (…) het was een ontnuchterende ervaring.”

“Tussen mij en de wereld staan altijd lichamelijke sensaties. Ik reageer niet op gebeurtenissen in de buitenwereld, maar op de sensaties in mijn lichaam.”

“Het belangrijkste wat ik besefte was dat de diepste bron van mijn leed in de patronen van mijn eigen geest zit.”

“Meditatie is geen vlucht uit de werkelijkheid maar een manier om in contact te komen met de werkelijkheid.”

“In principe is meditatie elke methode die je kunt gebruiken om je eigen geest rechtstreeks te observeren.”

“Serieuze meditatie vergt enorm veel discipline. Als je objectief je sensaties observeert, zal je als eerste opvallen hoe tomeloos en ongeduldig de geest is.”


Tijd voor actie
Na een beschouwing over de vele inspanningen die we doen om de ruimte te verkennen of het mysterie van de kleinste deeltjes te ontrafelen besluit hij: “Als we bereid zijn zoveel moeite te doen om vreemde culturen, onbekende diersoorten en verre planeten te leren kennen, is het misschien ook de moeite waard om net zo hard te werken aan het doorgronden van onze eigen geest.”

Als we dit niet doen, bestaat volgens Harari de kans dat Artificiële Intelligentie en algoritmen de leiding overnemen, zodat het zo goed als onmogelijk wordt voor mensen om de werkelijkheid over zichzelf te zien. Sinds grotschilderingen stukje voor beetje plaatsmaken voor televisieuitzendingen en sociale media, wordt het steeds makkelijker om mensen te misleiden. 

“De komende jaren of decennia is de keuze nog aan ons. Als we er de moeite voor nemen kunnen we nog onderzeken wie we eigenlijk zijn. Maar als we die kans willen benutten, moeten we daar nu mee beginnen.”

dinsdag 2 oktober 2018

Vliegtuigen spotten in het ziekenhuisEen bacterie in mijn urinewegen heeft ervoor gezorgd dat ik de afgelopen dagen in het ziekenhuis heb doorgebracht. Niets ernstig, maar een goede medische opvolging was wenselijk.

Eens de koorts verdwenen en alle baxters verwijderd, ben ik op wandel gegaan in dit wondermooie, gloednieuwe ziekenhuis AZ Middelares in Gent. Wat zijn wij toch verwende luitjes, dacht ik zo. Ik heb even de tijd genomen om te zitten mediteren in de grote, ruime, luchtige inkomhal waar continu mensen, gezond en ziek, gejaagd of rustig, verdrietig of vrolijk, komen en gaan.

Ik heb mijn meditatie opgebouwd rond de drie stappen die Björn had aangereikt tijdens onze stilte dag van twee weken terug. Omdat de inkomhal mij onbewust deed denken aan de vertrekhal van een luchthaven, kwam bij mij het beeld op van een vliegtuigspotter, die plaats neemt op een verhoogd platform aan de rand van de luchthaven.

Oogjes toe, landen in mijn lichaam  
en dan de innerlijke verrekijker richten in drie stappen.
Stap 1: 
Het met een open, nieuwsgierige blik kijken naar de gedachten en gevoelens als aankomende of vertrekkende vliegtuigen op de landings- en startbaan in mijn hoofd. Ze bevatten verschillende ladingen: verlangens, afkeer, herinneringen. Ik herken en benoem ze zoals een vliegtuigspotter de luchtvaartmaatschappij en het type vliegtuig benoemt. Ik vraag me niet af waar ze vandaan komen of waarheen ze gaan. Ik neem de vliegtuigen waar, maar ik vlieg er niet in mee. Als er even geen vliegtuigen komen neem ik gewoon het lawaai waar van de stappen en de stemmen in de inkomhal, of het rijzen en dalen van mijn adem.

Stap 2: 
Het inzien dat het komen en gaan van vliegtuigen continu verandert, niets is blijvend. Heel vaak zijn het dezelfde vliegtuigen die terugkeren en dan zeg ik : ”Hey, ben je daar weer, ik herken je nog van de vorige keer.” Maar ook die vliegtuigen gaan weer weg. 

Stap 3
Het inzien hoe onbeheersbaar dit alles is. Ik heb geen greep op wanneer of hoeveel of welke vliegtuigen komen. Ik heb enkel greep op hoe ik ernaar kijk: met een open, nieuwsgierige blik en vooral met aandacht voor de immense ruimte rond en boven de vliegtuigen.

En dan kwam er plots, zoals heel vaak wanneer ik mediteer, vanuit het niets een vliegtuig-met-een-plan voorbij: waarom hier niet eens een aantal uren in stilte komen zitten met een aantal mensen, passanten, patiënten, artsen, verpleegkundigen…gewoon samen in al die drukte even verstillen. Misschien kunnen we zo enkele mensen laten proeven van de kracht van verstilling en verbondenheid in tijden van onrust en onzekerheid.

Zou jij meedoen aan zo’n initiatief? Zo ja, laat hier een bericht na of contacteer mij op erik@vanvooren.be