dinsdag 21 februari 2017

Wat sluipt er ongemerkt je leven binnen?Stress
Bij stress is het zoals bij de opwarming van de aarde: het is een langzaam proces waarbij de stress zeer geleidelijk, bijna onmerkbaar, in mini-doses je lichaam en je geest binnensluipt.

Stress is eerder zelden een big bang.
Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een plots overlijden, een levensbedreigende ziekte, een ernstig ongeval, een onverwacht ontslag krijg je meteen de volle laag in je maag gestompt, met in het kielzog de kans op een posttraumatisch stresssyndroom. Aangepaste professionele therapie is in zo’n gevallen wellicht aan te raden. Gelukkig zijn voor de meesten onder ons dergelijke extreme stresssituaties geen dagelijkse kost.
Voor wie het meemaakt kan ik het boek “Leven aan de zijlijn, meditaties bij trauma en verlies” van traumapsycholoog Erik De Soir aanraden.

De meerderheid van onze stress stappelen we ongemerkt op in kleine doses.
Bijvoorbeeld door het onbewuste gevoel van onvrede of na-ijver bij het bekijken van de vrolijke Facebook of Pinterest berichten van onze vrienden die schijnbaar meer pret hebben dan wij of bij het zien van de wervelende reclame op televisie, waarbij de auto’s zich altijd bewegen in een stad zonder verkeer of op slingerende bergwegen met een adembenemend panorama, terwijl wij net vol frustratie zijn thuiskomen na alweer een eindeloze file. Idem met de vele kleine irritaties die gescheiden echtparen ervaren wanneer bijvoorbeeld de afspraken in verband met de kinderen niet lopen zoals gewenst. Of je leidinggevende die vandaag weer zo kortaf was. Enzovoort. Je kan het lijstje ongetwijfeld moeiteloos aanvullen vanuit je eigen ervaring.

Zo ervaren we doorheen de dag wellicht tientallen op zich banale stressprikkels.
Zoals bij een stalactiet laat elk druppeltje stress een minuscuul spoor na.
Daarom is het aangeraden om af en toe de tijd te nemen om die stressdruppeltjes te laten verdampen voor ze zich kunnen nestelen in je systeem of om ze los te weken eens ze er al zitten. En nee, een halfuur televisie kijken heeft niet dezelfde heilzame effecten als een half uur meditatie.

De uitdaging met leren mediteren is dat het de enige menselijke activiteit is waarbij je nergens anders wilt uitkomen dan waar je nu al bent. Vandaar de weerstand van onze rationele geest. Als we iets doen, dan doen we dat om iets te bereiken. Bij meditatie staat er geen concreet doel voorop: geen ontspanning of een gelukzalig gevoel, maar gewoon niet oordelend aanwezig zijn bij en gewaarzijn van wat we nu ervaren en hoe onze geest omgaat met die ervaring. ,Jon Kabat-Zinn noemt meditatie: “a radical act of love”.  Het is een daad van liefde om je te beschermen tegen het sluimerend ongenoegen.

Voor de fijne, blije champagne-momenten in het leven is er een ruim aanbod aan feesten, fuiven en festivals. Als we die feesten, fuiven en festivals ook gebruiken om te vluchten van onze ongewenste gevoelens, blijven ze spoken in ons systeem, zelfs als je erin slaagt om ze tijdelijk te verdoven.

Stress ervaar je als er iets wat je belangrijk vindt op het spel staat.
Door vanuit dit perspectief te kijken word je stress een bondgenoot die je een bruikbaar signaal aanreikt. Bruikbaar om je af te vragen: wat staat er hier echt op het spel? Mijn leven, mijn gezondheid, mijn relatie, mijn inkomen? In veel gevallen is het vooral ons zelfbeeld dat schijnbaar bedreigd wordt, of ons ideaalbeeld van hoe de wereld zou moeten zijn of had kunnen zijn.


Je kan dit geestelijk proces niet stoppen. Door momenten van verstilling en verdieping in te bouwen kan je wel de vaardigheid ontwikkelen om het proces te observeren en te ontkoppelen. Als je bovendien ook de instroom van de externe prikkels (sociale media, smartphone, televisie, radio, etc) beter kan doseren, heb je al een flinke stap gezet om de impact van de sluipende stress in je leven te verminderen. Voor dat laatste is het werkboekje  “Start to Digital Detox” van Christine Wittoeck een aanrader.

Dit is mijn Mindfulness Basics Checklist


Ik ben altijd weer verbaasd over de enorme rijkdom aan inspirerende verhalen die je zo maar online kan vinden. Mijn computerscherm biedt me een wonderbaarlijk venster op een wereld van wijsheid. Het versterkt mijn besef dat er onder de stinkende riool van bagger en breinloze verwijten een frisse, heldere bron borrelt van verrijkende inzichten en levenslessen.

Zo luister ik op youtube graag naar de lezingen van één van mijn leermeesters: Jack Kornfield. Via hem heb ik jaren geleden Vipassana ontdekt en zo kwam ik bij mindfulness terecht.

Sindsdien noem ik me een spiritueel zwerver. 
Dit vraagt een dubbele toelichting.

1. Voor mij staat spiritualiteit los van religie of godsdienst. Ik beschouw spiritualiteit als het ontdekken en ontwikkelen van mijn "spirit". Mijn denkende, voelende, bewuste geest is één van mijn voornaamste organen. Toch heb ik in de 18 jaar op de diverse school- en universiteitsbanken nooit geleerd hoe ik dit spiritueel kapitaal kan verkennen en versterken. Al mijn opleidingen hadden enkel oog voor mijn cognitieve capaciteiten: mijn rationele, redenerende denken ontwikkelen. Niet onbelangrijk. Maar verre van voldoende.

2. Ik noem me een zwerver, geen pelgrim. Een pelgrim heeft zijn doel vooraf vastgelegd: hij trekt bijvoorbeeld naar Lourdes of Compostella. Ik ben ook geen doler, want die is verloren, verward. Ik ben  een zwerver: wat telt is het pad. Het is een reis die nooit eindigt.

Op dat pad heb ik al heel wat boeiende mensen mogen ontmoeten.
 Op mijn vorig pad, als marketeer was ik vooral bezig met online en offline, nu vooral met inline.

Ik weet intussen dat mijn geest graag op zoek gaat naar structuren, patronen, lijstjes. (De Buddha was blijkbaar ook een lijstjesman. Waarbij ik mezelf helemaal niet wil vergelijken met de  Buddha.)

Enkele lezingen van Jack Kornfield, Joseph Goldstein en Tara Brach mij om voor mezelf de volgende Mindfulness Basics Cheklist te maken.

- Waarom zou ik mindfulness beoefenen?
Om mijn geest (en dus mezelf) beter te leren kennen en begrijpen.
Als ik mijn geest, het product van mijn brein, beter ken, kan ik er beter mee omgaan.
Dat heeft ook een impact op mijn manier van omgang met de anderen.

- Waar brengt mindfulness mij naartoe?
De intentie waarmee ik mediteer en mijn morele kompas bepalen de richting die ik uitga.
Mndfulness is een pad, geen einddoel.

- Wat is de kern van mindfulness?
De essentie is om te leren (het is een vaardigheid die je kan ontwikkelen) openhartig en mild te kijken naar wat ik hier en nu ervaar.
Met kijken bedoelen we het gewaarzijn van gedachten, beelden, emoties, lichamelijke prikkels.
Het kijken omvat drie stappen;
- Kijken naar wat er nu is
- Kijken naar wat dit bij me oproept, wat mijn relatie is met wat ik ervaar
- Kijken naar hoe die ervaring evolueert terwijl ik er naar kijk

Dat kijken speelt zich af in mijn bewustzijn. Dat is een ruimte, die net zoals de oceaan haar eb en vloed kent. Soms is de ruimte groot, soms is ze beperkt. Het bewustzijn is een dynamische ruimte.