woensdag 15 oktober 2014

Leve de reclameblokken

Leve de reclameblokken


Wordt je favoriete quiz, film of tv-serie onderbroken door reclame? Prima!
Grijp die kans om gedurende enkele minuten te SLOW’en: Stoppen, Landen in je lichaam en met SOM-aandacht Opmerken wat je hier en nu ervaart. Zo wordt het irritante reclameblok een heilzame kans om je mentale veerkracht te versterken.

SOM aandacht?
SOM-aandacht begint met het Stabiliseren van je aandacht. Je aandacht -die zonet nog volop opgeslorpt werd door het verhaal- even tot rust laten komen door te focussen. Het stof laten neerdwarrelen, de modder laten bezinken.

Zoals je in het fitnesscenter allerlei toestellen gebruikt om je spieren te trainen, gebruik je voor deze training van je geest het unieke instrument van je lichaam. Da’s handig, want je hebt het altijd bij de hand. En je hoeft ook geen lidgeld betalen om het te gebruiken.

Stop
Stop de binnenkomende beeldprikkels van je tv door schuin voor je naar een vast punt op de vloer te kijken. Druk de mute-knop in op je afstandsbediening zodat ook het hitsige geluid van de commercial stopt. Laat de wereld nu maar draaien. Dit is even tijd voor jezelf. (Je klaagt toch geregeld dat je te weinig tijd hebt voor jezelf? Dit is je kans.)

Landen
Laat toe dat je aandacht Landt in je lichaam door de contactpunten met de stoel of bank te voelen: je voeten op de vloer, je zitvlak en je zitknobbels op de bank, je rug tegen de leuning, het dekentje over je benen, je armen in je schoot of naast je. Misschien besef je nu pas hoe je er echt bijzit? Misschien voel je plots de behoefte om van houding te veranderen? Prima.

Hou je aandacht bij de contactpunten: Wat voel je daar? Druk, tintelleningen, warmte, of helemaal niets?  Laat je aandacht een aantal tellen opnieuw en opnieuw glijden over die verschillende contactpunten en voel daarbij hoe je lichaam onbeweeglijk zit. Als je het aangenaam vindt kan je dit gevoel in je gedachten zacht fluisterend benoemen als stabiliteit, stabiliteit. Dit gedurende een tiental tellen.

Openhartig en Mild
Breng nu zachtjes je schouders naar achteren (niet forceren) zodat je borstkas zich iets meer openzet. Blijf met je aandacht enkele tellen bij dit gevoel van je uitgerekte borstspieren. Als je het fijn vindt kan je dit gevoel in je gedachten gedurende enkele tellen fluisterend benoemen als openhartigheid, openhartigheid.

Breng tenslotte een minzame Mona Lisa glimlach op je mond. Blijf enkele tellen bij dat gevoel van de zachtjes opgeheven mondhoeken, de opgetrokken spieren in je wangen en de lichtjes dichtgeknepen ogen. Als je het fijn vindt kan je dit gevoel gedurende enkele tellen benoemen als mildheid.

Kijk nu met deze Stabiele, Openhartige en Milde aandacht naar wat er op dit moment in je omgaat: niet alleen de lichamelijk prikkels maar ook je stemming, je gedachten, je gevoelens. Omdat je kijkt met een openhartige houding, verzet jij je niet tegen wat er voorbij komt. Kijk naar wat voorbijkomt als naar passanten in de straat: laat ze passeren, loop ze niet achterna en ga er niet mee in gesprek. Omdat je kijkt met een milde aandacht spreek je ook geen oordeel uit over wat je ziet voorbijtrekken. Geen verwijten, geen afwijzen, geen veroordelen: gewoon zien en vooral intens voelen.

Natuurlijk is dat niet eenvoudig. Als plots de herinnering passeert aan de lompe opmerking van daarnet van je collega of partner zal je wellicht spontaan boosheid of teleurstelling voelen. Prima: dan is dat de passant die je nu op dit moment opmerkt. Ook die trekt voorbij en je hoeft jezelf daarvoor niets te verwijten. Zelfs als hij kort daarna opnieuw opduikt. Begroet dat gevoel en zeg in jezelf: dat passant, ik ken je, ik heb je daarnet ook al gezien.

Wijs weer verder
Als je de discipline opbrengt om –als is het maar één keer per avond- de reclameblokken op deze manier te gebruiken als oefenmomenten, versterk jij ongemerkt keer na keer je mentale veerkracht. Dit zal je dan weer ten goede komen als morgen de zaken gegarandeerd weer niet lopen zoals jij had gepland. En zelfs als alles meezit zal jij extra kunnen genieten, want je hebt je brein geleerd om rustig, nieuwsgierig en minzaam te kijken.

Die SOM-aandacht bied je een nieuw en ruimer perspectief. Zo zie je kansen die je voordien wellicht niet had opgemerkt, toen je geest nog in de greep was van de onrustige, afwijzende en veroordelende automatische piloot.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten